Fakta om standardisering

 

Standarder finnes innenfor svært mange områder og brukes i mange ulike situasjoner i et moderne samfunn. De omgir oss i hverdagen uten at vi tenker over det eller behøver å tenke over det. Standarder er kollektive goder som bidrar til systematisering både innenfor næringslivet og i samfunnet som helhet. De effektiviserer og forenkler.

Uten standarder ville samfunnet gått i stå. Det er vanskelig å se for seg et samfunn der skruer og mutre ikke lenger skulle passe sammen. Eller hva hvis det hadde vært 100 måter å skru i en lyspære på?

En standard

  • utarbeides etter initiativ fra interessegrupper
  • gir retningslinjer for hvilke krav som skal settes til varer og tjenester
  • regulerer for hvordan prøving, sertifisering og akkreditering skal gjennomføres
  • er et forslag til valg av løsning
  • bidrar til utvikling av formålstjenlige og sikre produkter, produksjonsprosesser og tjenester
  • er ofte frivillig å bruke
  • gir mer detaljerte beskrivelser til EU-direktiver, nasjonale lover og forskrifter

Se også eksempler på standarder som finnes.

Den formelle definisjonen ordet "standard" er

”Standard
dokument til felles og gjentatt bruk, fremkommet ved konsensus og vedtatt av et anerkjent organ som gir regler, retningslinjer eller kjennetegn for aktiviteter eller resultatene av dem for å oppnå optimal orden i en gitt sammenheng.”

Definisjonen er hentet fra NS-EN 45020:2006, pkt. 3.2 og ISO/IEC Guide 2:2004.

Les mer om standardisering