Nyheter fra Standard Norge

1 2 318
Showing 120 of 343 Items
2015-05-11, kl. 0906

Veiledning til NS-EN 15232 - Bygningsautomatisering

Bygningsautomatisering kan redusere energibruken i bygg med 30 %.
2015-05-08, kl. 1142

Internasjonalt samarbeid om å utvikle en ny internasjonal standard for Innovation Management

Det er stort påtrykk fra hele verden om å skape vekst, og evnen til å skape vekst kommer gjennom innovasjon.
2015-05-08, kl. 1131

Ytelsesbeskrivelser for tjenester levert av rådgivere, arkitekter og totalentreprenører

Standard Norge har opprettet en ny standardiseringskomité, SN/K 362, for utarbeidelse av en Norsk Standard for
2015-05-07, kl. 1348

ISO 45001: Helse og sikkerhet på arbeidsplassen

En virksomhet har ansvar for å minimere risikoen for at mennesker som kan påvirkes av dens aktiviteter, tar skade av det.
2015-05-06, kl. 1755

Sammenligning av ISO- og NORSOK-standarder

NORSOK ekspertgruppe N Structure har sammenlignet standardene i ISO 19000-serien og NORSOK N-serien.
2015-05-06, kl. 1425

HMS-pris til SOFT for arbeid med tilkomstteknikk

Høydekonferansens HMS-pris ble 5. mai tildelt organisasjonen SOFT for deres brennende engasjement for sikkerhet.
2015-05-06, kl. 1425

HMS-pris til SOFT for arbeid med tilkomstteknikk

Høydekonferansens HMS-pris ble 5. mai tildelt organisasjonen SOFT for deres brennende engasjement for sikkerhet.
2015-05-04, kl. 0942

Ny revisjon av N-006 publisert

Den nye revisjonen av N-006 Assessment of structural integrity for existing offshore load-bearing structures ( Edition 2, April 2015)
2015-05-04, kl. 0942

Ny revisjon av N-006 publisert

Den nye revisjonen av N-006 Assessment of structural integrity for existing offshore load-bearing structures ( Edition 2, April 2015)
2015-04-28, kl. 0256

Sjef med standard

Til tross for senere masterutdannelse samt økonomi- og ledelsesstudier i USA, er Jacob Mehus kanskje aller mest stolt av
2015-04-28, kl. 0256

Sjef med standard

Til tross for senere masterutdannelse samt økonomi- og ledelsesstudier i USA, er Jacob Mehus kanskje aller mest stolt av
2015-04-24, kl. 1359

Krav til mobile betalingstjenester er nå på høring

Ifølge Dagligbankundersøkelsen for 2015 bruker nesten halvparten av den norske befolkningen over 15 år mobilbank, og det er fem ganger
2015-04-23, kl. 0919

Stor aktivitet innenfor FDV og FM

Hvilke aktiviteter foregår for tiden innenfor eiendomsforvaltning og Facility Management?
2015-04-22, kl. 1132

Oppstart av ny ledelsesstandard for FM (Facilities Managment)

I juni starter utvikling av ISO 41000 innenfor Facilities Management og norske interesser har en unik mulighet til å delta i dette
2015-04-22, kl. 0858

Utkast til standard for styringssystem for arbeidsmiljø tilgjengelig

ISO har gjort komitéforslag ISO/CD2 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for
2015-04-22, kl. 0822

Norge leder nytt europeisk arbeid for digitale byggeprosesser (BIM)

Det er stor oppmerksomhet om digital samhandling i BAE-sektoren både i Norge og internasjonalt.
2015-04-20, kl. 1215

Masteroppgave om bærekraftig byutvikling og standardisering

Christine Bjåen Sørensen har skrevet masteroppgave i industriell økologi ved NTNU.
2015-04-20, kl. 0822

Pasientnæranalyse og selvtesting - vil du delta?

Det skal etableres en norsk standardiseringskomite som får i mandat å følge opp og påvirke det internasjonale
2015-04-17, kl. 1725

Revisjon av standardene for universell utforming av byggverk

Standardene NS 11001 delene 1 og 2 om universell utforming av byggverk er snart seks år gamle.
2015-04-17, kl. 1100

Ny standard for FM sourcing prosesser presentert

Utkast til ny standard for Facilities Management ble presentert under NBEF årsmøtekonferanse i Kristiansand 13.-14.
1 2 318
Showing 120 of 343 Items