Nyheter fra Standard Norge

1 2 316 17 18
Showing 341343 of 343 Items
2012-07-15, kl. 1900

Global storsatsning på fornybar energi

  Verden opplevde med Fukushima atomkraftverket hvor sårbar sistnevnte teknologi og dens sikkerhetssystemer kan være. Slike hendelser endrer opinionen. Folk vil ha tryggere energi og er villig til å betale for det. En ny undersøkelse i Storbritannia  ...
2012-07-10, kl. 1900

Anbud: Klimagassutslipp fra energi-intensiv industri

    En standard skal behandle generelle krav, mens de andre fem skal gi krav til henholdsvis stål og jern-, sement-, aluminium-, kalk- og ferrolegeringsproduserende industri. Standard Norge er sekretariat for det europeiske standardiseringsprosjektet ...
2012-07-09, kl. 1900

Norsk leder for internasjonal læringsteknologikomité

  Erlend Øverby har vært aktiv i SC 36 siden 2001. Han har også i flere år vært leder for en av arbeidsgruppene i SC 36. Komiteens tidligere leder var fra USA. Sekretariatet ligger i Sør-Korea. SC 36 arbeider med alle sider av læringsteknologi, fra ...
1 2 316 17 18
Showing 341343 of 343 Items