Nyheter fra Standard Norge

1 2 3 418
Showing 2140 of 343 Items
2015-04-15, kl. 1744

Standarder skal bidra til økt konkurransekraft for norsk petrolumsindustri

I dag underskrev Norsk olje og gass og Norsk Industri en oppdragsavtale med Standard Norge om nasjonal og internasjonal standardisering
2015-04-15, kl. 1018

NS-INSTA 900-1 for Boligsprinkler

NS-INSTA 900-1 gir spesifikke krav og anbefalinger om dimensjonering, installering og vedlikehold av faste boligsprinkleranlegg
2015-04-10, kl. 1013

NS-EN ISO 22000 for næringsmidler revideres nå - vil du bidra?

Standard Norge sørger for at det fra norsk side stemmes over internasjonale standarder (ISO).
2015-04-07, kl. 1407

Invitasjon til workshop 13. mai i Geneve om personvern

Tema for workshopen "The connected consumer in 2020 - Empowerment through standards"
2015-03-27, kl. 0818

Hold barna trygg med en ny internasjonal guide for barnesikring

Vi ønsker at alle barna skal være trygge, men likevel dør mer enn 830 000 barn unødvendig hvert år fra skader og ulykker som kunne
2015-03-26, kl. 1009

Forbedre energieffektiviteten med NS-EN 16247

Spar energi, kostnader og oppnå miljøgevinst ved å implementere standarden NS-EN 16247 for energirevisjon.
2015-03-25, kl. 0945

NORSOK R-002 Lifting equipment – forlenget høringsfrist

Høringen på denne standarden er forlenget til 30. april.
2015-03-20, kl. 0828

Arktis sorte gull

Glem Nordsjøen og Midtøsten, det er de frosne havområdene i Arktis som er det neste store området selskaper som Statoil ser på i
2015-03-19, kl. 1500

Nytt verktøy for innovasjon og næringsutvikling lansert

Innovasjonsprosesser er ofte komplekse og avhengig av lederens eller den enkeltes medarbeiders evne til sikring av prosessen.
2015-03-19, kl. 1226

Økt satsning på IT-sikkerhet og personvern

I dag jobber en rekke ulike sektorer med informasjonssikkerhet.
2015-03-16, kl. 1305

Hva er det bærekraftige samfunn?

I den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO lages det nå en styringssystemstandard for utvikling av fleksible, bærekraftige
2015-03-16, kl. 0908

Kuldenormen NS-EN 378 oversatt til norsk

De viktigste foreningene i norsk kuldebransje NKF, NOVAP, VKE og VVS-Foreningen, står bak finansieringen og arbeidet med å få oversatt
2015-03-11, kl. 1710

Nye områder for IT-standardisering internasjonalt

ISO og IECs felleskomite for IT, JTC 1, har mange underkomiteer, direkte tilknyttede arbeidsgrupper og studiegrupper.
2015-03-10, kl. 1350

IT-sikkerhet og personvern – en naturlig del av utviklingsprosessen

IT-sikkerhet og personvern i IT-systemer eller i andre produkter eller tjenester kan ikke bare velges i en nedtrekksmeny.
2015-03-10, kl. 1150

Skylagsstandarder kommer

Mange mener at skylagsdatabehandling «Cloud Computing» er en totalt ny måte å levere, bruke og produsere IT-ressurser over nettet på.
2015-03-03, kl. 1508

NS-ISO 37500 veiledning om outsourcing

Den nye standarden NS-ISO 37500 beskriver prosessen, hovedfasene og betydningen av god ledelse ved outsourcing.
2015-03-03, kl. 1144

Invitasjon til deltakelse i revisjon av standarder for fjær og dun

Norske interessenter har nå mulighet til å delta i arbeidet med revisjon av standarder for fjær og dun brukt i sengeutstyr, fyllmasse,
2015-03-03, kl. 0532

Outsourcing med ny NS-ISO 37500

Outsourcing av oppgaver kan være en god forretningsstrategi. Denne standarden viser hvordan du lykkes med outsourcing.
2015-02-27, kl. 1714

Standard Norges møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet

26. februar var Standard Norge invitert til møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet for å diskutere utfordringer mht.
1 2 3 418
Showing 2140 of 343 Items