Nyheter fra Standard Norge

1 2 3 4 518
Showing 4160 of 343 Items
2015-02-25, kl. 1312

IEC brosjyre med retningslinger for godt komitearbeid

IEC har laget en ny brosjyre med retningslinjer for godt komitearbeid.
2015-02-24, kl. 1200

Oppstartsmøte for nytt standardiseringsarbeid knyttet til nasjonale krav til busser

Bakgrunn for opprettelse av komiteen SN/K 560 Effektivisering av persontransport, som har fått ansvaret for prosjektet, er at
2015-02-23, kl. 1620

Jacob Mehus - ny adm. direktør i Standard Norge

Et enstemmig styre har ansatt Jacob Mehus som ny administrerende direktør i Standard Norge.
2015-02-18, kl. 1506

Trygge barn med ny ISO- og IEC-guide for barnesikring

Vi ønsker alle at våre barn skal være trygge.
2015-02-18, kl. 0939

Standard Norge i møte med høgskolesektoren om velferdsteknologi

Standard Norge arbeider med et prosjekt for å kartlegge velferdsteknologi i boliger, finansiert av Husbanken.
2015-02-17, kl. 1242

1, 2, 3 Prøvedrift

At en byggesak avsluttes i henhold til framdriftsplan og med en god tone mellom byggherre og entreprenør, er bra.
2015-02-17, kl. 1212

Bruk registrerte internasjonale sikkerhetsskilt i løypa

Vinterferien står for døren med aktiviteter i skiløypa eller skibakken.
2015-02-10, kl. 1025

Kurs i risikostyring med NS-ISO 31000

Alle organisasjoner, uansett bransje, må håndtere interne og eksterne faktorer og forhold som skaper usikkerhet om hvorvidt
2015-02-10, kl. 1012

En rapport fra møtet i TC 4 WG 33

TC 4 WG 33 har hatt et arbeidsmøte i Harbin i Kina i januar.
2015-02-04, kl. 1646

Standarder - viktige for å nå regjeringens klimamål

Regjeringen vil kutte Norges klimagassutslipp med 40 prosent sammenlignet med 1990-nivå.
2015-02-04, kl. 1130

NORSOK R-002 Lifting equipment – høring av justert utgave

Det er mottatt en del viktige brukerspørsmål til NORSOK R-002 Lifting equipment etter at standarden ble ugitt i komplett utgave høsten
2015-02-04, kl. 0929

Bruk standardkontrakt ved kjøp av håndverkstjenester

Dagbladet.no og dinside.no hadde i går (3. februar) oppslaget «Derfor må du alltid få prisoverslaget skriftlig».
2015-02-03, kl. 1054

Nyhetsbrev for SMB januar 2015

CEN og CENELEC utgir ved jevne mellomrom et eget nyhetsbrev spesielt rettet mot små og mellomstore virksomheter.
2015-02-03, kl. 0416

CE-merking av pukk på anleggsdagene

Seminaret om CE-merking av pukk samlet 225 deltakere.
2015-01-28, kl. 1656

Internasjonale styringsmetoder under revisjon

De internasjonalt ledende standardene for miljø- og kvalitetsstyring, ISO 14001 og ISO 9001, har vært på en omfattende global høring.
2015-01-28, kl. 1356

Standarden for vedlikehold av håndslokkere på høring

Norsk Standard, NS 3910, beskriver hvordan vedlikeholdet av håndslokkere skal utføres.
2015-01-28, kl. 1256

Ny utgave av NS-EN 13445-serien for ikke-fyrte trykkbeholdere

Alle delene av standarden NS-EN 13445 (ikke-fyrte trykkbeholdere) er nå kommet i nye utgaver.
2015-01-23, kl. 1220

Før du legger deg under kniven…!

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN publiserer en ny, europeisk standard som regulerer tjenester i forbindelse med
2015-01-20, kl. 1121

Ekstremvær og rømming av fisk

Vær og vind kan i den senere tid ha ført til rømt fisk fra oppdrettsanleggene.
2015-01-16, kl. 1744

Ny standard for byggdriftstjenester på høring

Fram til 26.
1 2 3 4 518
Showing 4160 of 343 Items